Poradenství a tréninky

Našim klientům nabízíme poradenské služby, tréninkové programy a školení v níže uvedených oblastech. Výčet služeb je pouze orientační, detailní kombinace jednotlivých bloků či podoba projektu je závislá na konkrétních potřebách klienta a dohodě s ním.

Hodnocení, výběr a rozvoj zaměstnanců

- Assessment Centre
- Development Centre
- Analýza tréninkových potřeb
- Testování
- 360° zpětná vazba

Manažerské techniky a dovednosti

- Management a techniky vedení I. a II.
- Prezentační techniky pro manažery
- Time management pro manažery
- Efektivní vedení porad
- Hodnocení pracovníků
- Koučování - efektivnější kultura vedení
- Změna firemní kultury
- Efektivní práce týmu

Obchodní dovednosti a psychologie prodeje

- Konzultativní prodejní proces I. a II.
- Prezentační dovednosti
- Profesionální image
- Telefonování
- Průběh a fáze obchodního rozhovoru
- Získávání klientů
- Péče o klienty - práce s vlastním kmenem
- Pozitivní postoj v obchodě - eliminace stresu
- Přesvědčivá obchodní prezentace
- Organizace a řízení času pro obchodníky
- Zvládání námitek
- Náročná obchodní vyjednávání
- Koučování prodejců

Komunikace a orientace na zákazníky

- Verbální a neverbální komunikace
- Efektivní vnitrofiremní komunikace
- Asertivní jednání
- Řešení konfliktů
- Komunikace orientovaná na zákazníky
- Komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonu
- Řešení krizových situací se zákazníky
- Vymáhání pohledávek

Budování týmů a změna firemní kultury

Máte zájem o více informací o možnostech hodnocení a rozvoje potenciálu Vašich zaměstnanců? Máte zájem o tréninkový program, který by vyřešil specifické potřeby Vaší společnosti? Kontaktujte nás prosím, rádi Vás seznámíme s možnostmi spolupráce a připravíme program odpovídající Vašim potřebám. 


Vyhledávání volných pozic


Nejaktuálnější pozice

Přehled všech pozic